ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 122 ОУ

Прием на първокласници


Подаването на документи за кандидатстване в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. приключи.


За повече информация, моля посетете сайта на 122 ОУ https://122ou.com/